Voordeel Fimax Assurantiën

Onafhankelijke en maximale financiële dienstverlening met een persoonlijke touch!

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

Overige

Het aantal verzekeringen die wij onder dit kopje “overig” kunnen uitlichten is natuurlijk eindeloos. Een aantal willen wij toch graag onder uw aandacht brengen:

Construction AllRiskverzekering (CAR) 

Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico's zoals brand, storm, diefstal, vandalisme of een constructiefout. Met een Construction AllRisksverzekering (CAR) bent u verzekerd voor beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn (laatstgenoemde als u deze heeft meeverzekerd). Voor zowel bedrijven als particulieren is er sprake van maatwerk.

Een CAR-verzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk: nieuwbouw, verbouw en renovatie en heeft twee varianten:

 • Doorlopende verzekering: hiermee verzekert u uw werkzaamheden doorlopend. Soms is er een meldingsplicht.
 • Aflopende verzekering: hiermee verzekert u een eenmalig bouwproject.

U kunt naast dekking voor het werk ook een dekking opnemen voor:

 • Hulpmaterialen (keten, gereedschappen e.d.)
 • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Eigendommen van de bouwdirectie en haar personeel
 • Aansprakelijkheid voor schade aan derden
 • Onderhoudstermijn

Extra kostenverzekering

De Extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten. Denkt u bijvoorbeeld aan de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur.

De Extra kostenverzekering biedt geen dekking voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten). Daarom is deze verzekering met name interessant voor bedrijven waarbij schade aan het bedrijfsgebouw, goederen of bij een toeleveringsbedrijf (vrijwel) geen invloed heeft op de omzet.

Deze bedrijven zijn na een calamiteit in staat om de werkzaamheden zonder stagnatie voort te zetten, maar komen wel voor extra kosten te staan.

De Extra kostenverzekering dekt de kosten ontstaan als gevolg van onder andere:

 • Waterschade
 • Brand/ontploffing
 • Inbraak/diefstal

De dekking is gelijk aan de dekking voor uw bedrijfsinventaris zodat u altijd voor dezelfde gebeurtenis op beide verzekeringen bent verzekerd.

Wilt u wel uw brutowinst verzekeren, dan kunt u een Bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Eigen vervoerverzekering

Als u uw eigen goederen en materialen zelf vervoert, wilt u deze uiteraard goed verzekeren. Met onze Eigen vervoerverzekering bent u verzekerd tegen schade en diefstal tijdens het vervoer. De Eigen vervoerverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw eigen goederen en/of uw handelsgoederen die u zelf vervoert met uw eigen (bestel)auto.

Gedekt is onder andere:

 • Schade door diefstal d.m.v. braak
 • Schade door een verkeersongeval
 • Bederfschade als gevolg van het uitvallen van de koelinstallatie

Netwerk

Fimax Groep maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK