Fimax

Schadeverzekeringen

Veel gestelde vragen over schadeverzekeringen:
 

Telefoonnummers op de Groene Kaart?
Op uw groene kaart (I.V.B.) staan allarmnummers, schadeherstelbedrijven en afsleepdiensten, waarbij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten.

Wat betekend I.V.B.?
I.V.B. staat voor Internationaal Verzekerings Bewijs en heet door de kleur van het papier in de volksmond `Groene Kaart`.

Als ik iemand anders (een familielid of kennis) in mijn auto laat rijden, is hij/zij dan verzekerd?
Ja. Als eigenaar mag u natuurlijk zelf weten wie u de auto laat besturen. Rijdt er structureel iemand anders in uw auto, dan dient u dit aan ons door te geven. Let wel: als die ander een schade veroorzaakt, kan dit wel nadelige gevolgen hebben voor de no-claimkorting die u heeft opgebouwd.

Betalen - is het mogelijk mijn premie in termijnen te betalen?
Ja, dat is mogelijk. U kunt betalen per jaar, halfjaar, kwartaal en per maand. De meeste maatschappijen rekenen voor termijnbetaling extra kosten (premieopslag).

Roydata - wat is dat?
In het verleden werd een Bonus/Malus verklaring afgegeven. Deze verklaring werd door verzekeringsmaatschappijen afgegeven zodra een motorrijtuigverzekering werd beëindigd. Dit is een waardepapier waarop stond vermeld hoeveel jaren u schadevrij had gereden. Bij het sluiten van een nieuwe motorrijtuigverzekering kon deze verklaring worden ingeleverd waardoor extra no-claimkorting werd verkregen. Tegenwoordig wordt deze verklaring digitaal aangemeld bij Roydata, die door uw nieuwe verzekeringsmaatschappij vervolgens kan worden geraadpleegd.

Wat maakt het uit waar ik woon?
Voor de berekening van de premie werken verzekeringsmaatschappijen met verschillende regiotarieven. Zo maakt het verschil in risico of u in een grote stad of op het platteland woont. Dit komt tot uitdrukking in de hoogte van de premie.

WA - wat betekent deze afkorting?
Wettelijke Aansprakelijkheid, u bent uitsluitend verzekerd voor schade aan derden. Deze is door de overheid verplicht gesteld.

Casco - wat is dat eigenlijk?
Wanneer gesproken wordt over casco, wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. Wanneer men spreekt over WA heeft men het over de dekking voor schade aan auto(`s) van derden.

WA + beperkt casco - wat betekent dat?
Ook wel de WA+ verzekering genoemd, dekt schade aan derden en een aantal veel voorkomende schades aan eigen auto, zoals brand, diefstal, storm e.d.

WA + volledig casco - wat betekent dat?
Ook wel All-Risk-verzekering genoemd, dekt alle schades aan anderen en van vrijwel alle schades aan uw eigen auto.

Consumentenprijs- hoe kom ik er achter wat de oorspronkelijke consumentenprijs van mijn auto is?
Dat kan op allerlei manieren: bijvoorbeeld door dit op te vragen bij een merkdealer van uw auto. Ook in (online) autobladen kunt u veel informatie hierover vinden.

Hoe kan ik de dekking wijzigen in mijn huidige verzekering?
Bij een dekkingsverhoging kunt u dit direct doorgeven aan ons. Een dekkingsverlaging kan per vervaldatum van uw polis.

Waarom moet ik mijn oude auto tegen de oorspronkelijke nieuwprijs verzekeren? Hij is intussen immers behoorlijk in waarde gedaald.
De meeste verzekeringsmaatschappijen vragen de oorspronkelijke nieuwprijs alleen maar als basis om de brutopremie te kunnen vaststellen.

No-claim - wat betekent dat eigenlijk?
In dit geval is de letterlijke vertaling: geen schadeclaim. Als u geen schade claimt dan bouwt u in de loop van de tijd een bonus op, deze bonus wordt no-claimkorting genoemd.

Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik door mijn schuld bij een aanrijding betrokken raak?
Wanneer de schade door uw verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, dan zal uw no-claim korting worden verminderd. Dit is echter niet altijd het geval indien er bonusbescherming van toepassing is.

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting na een ruitbreuk?
Als u WA+ of All-Risks (WA + volledig casco) bent verzekerd, dan kunt u deze schade melden zonder gevolgen voor uw no-claimkorting. Moet de ruit vervangen of gerepareerd worden, dan heeft u een eigen risico conform uw polis: laat u deze schade door Carglass of Autotaalglas (eventueel via uw eigen dealer als die is aangesloten bij de tele-expertise schadeherstelbedrijven)herstellen, dan ontvangt u een korting op uw eigen risico. Bij ruitreparatie (bv via harsinjectie), wordt uw eigen risico gekort met EUR 136,-- en bij ruitvervanging met EUR 68,--

Ben ik verzekerd als iemand mijn auto aanrijdt op de parkeerplaats en geen gegevens (naam, adres) achterlaat? Zo ja, heeft dat gevolgen voor mijn no-claimkorting?
Bent u All-Risks (WA + volledig casco) verzekerd, dan krijgt u uw schade vergoed. Omdat u claimt, kost dit u wel een gedeelte van uw no-claimkorting, tenzij het verhaald kan worden op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Ook als u uw auto alleen WA heeft verzekerd, kunt u een beroep doen op Het Waarborgfonds Motorrijtuigen. In elk geval dient u wel minimaal twee getuigen te hebben die kunnen verklaren dat u uw auto onbeschadigd heeft achtergelaten en beschadigd is teruggevonden en u dient aan te tonen dat de schade door een ander motorrijtuig is toegebracht. Tevens dient u een bewijs van aangifte van de politie te overleggen.

Zijn schadevrije jaren hetzelfde als tredes?
Nee, het aantal tredes geeft aan hoeveel no-claimkorting van toepassing is en het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden.

Hoe kan ik mijn verzekering beëindigen als ik mijn auto heb verkocht?
Bij verkoop ontvangt u altijd een vrijwaringbewijs. Als u binnen 8 dagen een kopie van dit bewijs naar Fimax stuurt, dan wordt uw verzekering per datum vrijwaring beëindigd. Bent u van plan om te zijner tijd een andere auto aan te schaffen dan is het voordeliger de polis te laten schorsen, u betaalt dan bij het afsluiten van de nieuwe verzekering geen poliskosten.

Netwerk
Social media