Fimax

Klachten

Indien u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is hèt loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten van consumenten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

KIFID
Postbus 93560
2509 AN, Den Haag
tel. : (070) 333 89 99
fax : ( 070) 333 89 00
e-mail: info@kifid.nl; www.kifid.nl

Netwerk
Social media