Fimax

Salaris administratie

Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden? Fimax Administratie & Advies kan u met vestigingen in Doetinchem, Amsterdam en Nijkerk van dienst zijn.

De salarisadministratie is meer dan alleen een loonberekening maken. Er dient actuele kennis te zijn op zeer uiteenlopende terreinen. Denk hierbij aan cao's en bedrijfstakregelingen, arbeidsovereenkomsten, sociale wetgeving, loonheffing, arbeidsrecht en arbo-wetgeving.
Deze factoren wijzigen met regelmaat.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor inhoudingen, afdrachten en rapportages aan de belastingdienst en andere instellingen.
Dit is allemaal bij u van toepassing als uw organisatie werknemers in dienst heeft.

Graag nemen wij een aantal administratieve werkgeverstaken van u over. Dat kan lopen van een volledig tot een beperkt en tijdelijk pakket op maat.
Het pakket aan ondersteuning stemmen wij af op basis van uw wensen en behoefte.

De volgende werkzaamheden kan Fimax Administratie & Advies voor u verzorgen:

 • Verwerken van de maandelijkse salarisstroken
 • Bruto-netto loonberekeningen
 • Aanleggen van loonstaten van de werknemers
 • Eerste dagmelding medewerkers (indien van toepassing)
 • Verzorgen van de aangifte loonheffingen
 • Verstrekken van de loonjournaalposten voor uw financiële administratie
 • Verstrekken van jaaropgave aan werknemers, belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • Opstellen, beoordelen en advisering m.b.t. arbeidsovereenkomsten
 • Aan- en afmeldingen van werknemers bij diverse instanties
 • Bijhouden van CAO-wijzigingen
 • Op de hoogte houden en doorvoeren van actuele ontwikkelingen op salarisgebied

Wilt u meer advies over het uitbesteden van uw boekhouding, neem dan contact op via de mail info@fimaxgroep.nl.
Of bel:
Doetinchem: 0314-363999
Nijkerk: 033-2461481
Amsterdam: 06-22499616

Netwerk
Social media