Fimax

Jaarrekeningen

Jaarrekening
Op basis van de door u of door ons verzorgde financiële administratie kunnen wij de jaarrekeningen voor uw besloten vennootschap, maatschap of stichting voor u samenstellen.
Om de jaarrekening na afsluiting van het boekjaar goed, nauwkeurig en snel te kunnen samenstellen, is het van belang dat de financiële administratie gedurende het jaar nauwkeurig en actueel wordt bijgehouden. Dit wordt gerealiseerd door periodieke controle van de administratie en overleg van eventuele vraagstukken .

Heeft u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma dan hoeft er geen uitgebreide jaarrekening te worden opgemaakt. Het samenstellen van een Balans en Winst & Verliesrekening is dan voldoende, ook deze kunne wij ovoor u verzorgen.

Publicatiejaarrekening
Om te kunnen voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, kunnen wij uw publicatierapport ten behoeve van de deponering in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor u samenstellen.

Netwerk
Social media